Chci přispět menu

Děkovné dopisy

Děkovné dopisy

Říká se, že „samochvála smrdí“... Ano, chlubení se vlastními výsledky se obecně považuje za nezdravé a nerozumné. Poslechneme tedy toto moudro a nic takového nebudeme na této stránce dělat. Raději necháme ostatní, ať řeknou, co si myslí o Dr. Klaunovi.

S pokorou musíme přiznat, že jsme byli překvapeni reakcemi a poděkováními, která spontánně dostáváme. Jsme šťastní a vděčni, když se dozvídáme, jak je naše úsilí přijímáno a že má léčba úsměvem úspěch a vliv, o kterých tyto dopisy hovoří. Tyto díky a ocenění náleží našim Dr. Klaunům, sponzorůmpartnerům a všem, kdo za touto úžasnou prací stojí. Bez nich by to vše nebylo možné. 

Děkujeme!

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Nemocnice Středočeského kraje

Vážení kamarádi s červenými nosy,

Již od roku 2006 pomáhá Vaše iniciativa na dětském oddělení a oddělení ORL hospitalizovaným dětem při překonávání strachu z nemocničního prostředí. Celý Váš tým Chance 4 Children odvádí neuvěřitelnou práci ve prospěch nemocných dětí... 

více >>

Vážení kamarádi s červenými nosy,

Vaše iniciativa na dětské oddělení a oddělení ORL již od roku 2006 aktivně pomáhá hospitalizovaným dětem při překonávání strachu z nemocničního prostředí. Celý Váš tým Chance 4 Children odvádí neuvěřitelnou práci ve prospěch nemocných dětí, které alespoň na okamžik zapomenou na odloučení od svých blízkých.

Dobrá nálada, smích a chichot Vás obklopují Všude kamkoliv přijdete. To, že smích je jedním z nejlepších léků, není nic nového. Je dokázáno, že smích urychluje přirozené uzdravující procesy, stimuluje správné dýchání, posiluje vůli k životu, pozitivně ovlivňuje imunitní systém a uvolňuje skryté uzdravovací síly.

A jak na Vás reagují děti?
„klauni se mi líbí, mají červené nosy a srandovní boty“,
„nafukují balonky, hrají nám na kytaru a zpívají písničky“,
„malují nám na obličej spidermana, rozdávají nám omalovánky“
A co na to rodiče?
„výborný nápad“, slýcháme často z jejich úst. Rodiče dětí Vaše návštěvy vítají a ještě se nám nestalo, že by návštěvu Doktora klauna odmítli.

Zvláště bychom Vám chtěli poděkovat za spolupráci při projektu „ Nebojte se nemocnice“, který je určen pro děti z prvních tříd ZŠ. O tuto akci je ze strany škol velký zájem. Jen v loňském roce se do projektu „Nebojte se nemocnice“ zapojilo 320 dětí z celého našeho regionu.

Za to, že pomáháte překonávat tíseň a stres dětí, za to, že se na naše oddělení pravidelně vracíte, že pomáháte zlepšit psychickou pohodu malých pacientů, Vám patří velký dík!
Rozzářené dětské oči a veselý smích je toho největším důkazem.

Za dětské oddělení nemocnice R + S
Věra Volfová, Marie Marvanová a Marie Nesvorná
 

MUDr. A. Tomaides, přednosta dětského oddělení Nemocnice Benešov

Vážený a milý “Dr. KLAUNE”,

Pokaždé jsem byl svědkem veselých a spokojených dětí i když některé z nich měly velké zdravotní potíže, v době Tvé přítomnosti na oddělení se jejich stav vždy, alespoň na čas zlepšil...

více >>

Vážený a milý “Dr. KLAUNE”,

moc děkuji za všechna léta od roku 2008, který jsi věnoval s láskou a vřelou péčí o dětské pacienty, hospitalizovaných na našem oddělení nemocnice R+S v Benešově.

Pokaždé jsem byl svědkem veselých a spokojených dětí i když některé z nich měly velké zdravotní potíže, v době Tvé přítomnosti na oddělení se jejich stav vždy, alespoň na čas zlepšil.

Zároveň děkuji za mnoho poskytnutých dárků, hraček a stavebnic, který jsi věnoval našemu dětskému oddělení. Pro děti, které byly těmito dárky za odměnu při vyšetření a spolupráci s lékaři a sestrami obdarovány, to byl nezapomenutelný a milý zážitek, řada z nich na to ráda vzpomíná...

Věřím, že i do budoucna, v takto dobře zavedené praxi, budeme pokračovat a tím pomáhat k lepšímu a rychlejšímu uzdravování nemocných dětí.

Se srdečným poděkováním Váš MUDr. A.Tomaides, prim. DěO Benešov.

Marie Marvanová, vrchní sestra, Nemocnice Benešov

Dobrý den,

Jsem moc ráda, že spolu s vámi můžeme dětem přinášet radost a štěstí...

více >>

Dobrý den,

již druhým měsícem rozdáváme dárky od Lega, které jste poskytli na naše a ORL oddělení. „Kdo si hraje nezlobí“, úsloví nebo pravda. Každý z nás dobře ví, že dáme-li dítěti hračku, která ho zaujme, zapomene na vše kolem sebe a hraje si. Mezi takové hračky patří již po několik generací právě Lego, Duplo a řada dalších.

A jaké jsou reakce dětí? „Jé to je Lego!“, „Díky!“

Některé děti si dárek nesměle vezmou a ještě zkoumavě hledí na maminku, jestli opravdu mohou. V očích se jim rozzáří jiskřičky štěstí. Jsou také děti, které nijak nezareagují a dáreček strčí bez jakéhokoliv projevu emocí do kapsy. Je to pro ně málo, cetka? Nevím.

Setkala jsem se také s reakcí rodičů, která mne opravdu vyvedla z rovnováhy. Když si překvapená holčička prohlížela stavebnici, její tatínek vytáhl z kapsy peněženku a chtěl Lego zaplatit. Prý si takový dárek nemohou jen tak vzít. Asi v životě nedostal nic zadarmo, za vše musel platit.

Je moc dobře, že můžeme spolu s Vámi dělat dětem radost.

Díky za dobrý pocit u srdce!

Marie Marvanová

prim. MUDr. Petr Havlovic přednosta dětského oddělení MNČ

Prosím předejte všem aktivistům programu "Dr. Klaun", zainteresovaným pracovníkům firmy LEGO i Vaší organizace a všem ostatním podílníkům upřímný projev našeho velkého uznání a obdivu úsilí, které nepochybně do realizace Vaším letákem prezentovaných aktivit a programů vkládají...

více >>

Vážení přátelé našich malých i větších pacientů!

Dovolte mi vyjádřit Vám touto cestou i naším jménem upřímné poděkování a hlubokou vděčnost za poskytnutí velkorysého daru několika stavebnicových kompletů firmy LEGO, jejíž výrobky patří již dlouho díky své vyhlášené kvalitě, výchovnému zaměření a motivačnímu náboji mezi to nejlepší, co může naše generace svým dětem nabídnout. Bezpochyby se s jejich pomocí stane pro mnohé nemocné dítě pobyt na našem oddělení zase o něco přijatelnějším a zajímavějším. Zároveň prosím předejte všem aktivistům programu "Dr. Klaun", zainteresovaným pracovníkům firmy LEGO i Vaší organizace a všem ostatním podílníkům upřímný projev našeho velkého uznání a obdivu úsilí, které nepochybně do realizace Vaším letákem prezentovaných aktivit a programů vkládají. Samozřejmě máme upřímný zájem na jakékoli další formě pokračující spolupráce a rádi s Vámi projednáme oboustranné představy a možnosti na půdě našeho oddělení, či kdekoli jinde. S pozdravem, přáním hezkého dne a co nejlepších výsledků Vaší nelehké a tolik potřebné práce.

prim. MUDr. Petr Havlovic
přednosta dětského oddělení MNČ

Dana Hromířová, vrchní sestra dětského oddělení nemocnice Hořovice

Dobrý den,

Klauni na dětském oddělení rozdávají dětem radost v čase, kdy jim není právě do smíchu. Děti díky práci vašich klaunů zapomínají na své starosti a bolístky a stávají se opět bezstarostnými dětmi...

více >>

Dobrý den,

chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za spolupráci s organizací DR. Klaun.

Klauni na dětském oddělení rozdávají dětem radost v čase, kdy jim není právě do smíchu. Dokážou vykouzlit úsměv na dětských tvářích a to je asi ten největší dar, kterého si velmi ceníme. Děti díky práci klaunů zapomínají na své starosti a bolístky a stávají se opět bezstarostnými dětmi.

Za celý kolektiv dětského oddělení Nemocnice Hořovice děkuje

Dana Hromířová,
vrchní sestra pediatrického oddělení.

MUDr. Michal Malina, MUDr. Jaroslav Vrba, MUDr. Kateřina Kroužková, Denis Creasy, MD, dětské oddělení Nemocnice Hořovice

Dobrý den,

ráda bych Vám touto cestou chtěla poděkovat za úžasné dvě hravá odpoledne. Velká pochvala patří zejména aktérovi celého workshopu panu J.Rafalovi Wojasovi, který nás dokázal nadchnout. Za poslední dobu jsme nic podobného nezažili...

více >>

Dobrý den,

ráda bych Vám touto cestou chtěla poděkovat za úžasné dvě hravá odpoledne. Celý tým dětského oddělení Nemocnice Hořovice byl příjemně překvapen, jak dokáže šest barevných kostiček zaujmout dětské pacienty a vykouzlit úsměv na jejich tváři. Něco tak malého dokáže velké věci.

Velká pochvala patří zejména aktérovi celého workshopu panu J.Rafalovi Wojasovi, který nás dokázal nadchnout. Za poslední dobu jsme nic podobného nezažili.

Prosím, předejte náš vzkaz na povolaná místa, aby se dobré úmysly mohly předávat dál.

S pozdravem a poděkováním, 

za dětské oddělení Nemocnice Hořovice

Dana Hromířová
Lenka Šilhavá
Lenka Krahulcová
Monika Svobodová
Petra Klokočníková
Pavla Urxová
MUDr. Michal Malina
MUDr. Jaroslav Vrba
MUDr. Kateřina Kroužková
MUDr.Denisa Creasy

Hana Literová, vrchní sestra dětského odd., Oblastní nemocnice Kladno

Naši milí Doktoři klauni a i Vy všichni ostatní!

Víte, když tu na chodbě potkám nějakého Doktora Klauna (poslední dobou dvě „klauní holky“), uvědomím si, že jsou mezi námi ještě lidé, kteří jsou ve svém volném čase, často patrně i po své práci, schopni a ochotni předávat radost, pohodu a klid do dětských dušiček… Vážím si vaší práce a skláním se před Vámi.

více >>

Naši milí Doktoři klauni a i Vy všichni ostatní!

Chtěla bych Vám všem jménem dětského oddělení nemocnice v Kladně poděkovat.

Poděkovat za pacienty, jejich doprovod, ale i za zdravotnický personál. Poděkovat za všechno, co pro „nás“ všechny děláte. Nejenže rozveselujete nemocné děti, necháváte jim zapomenout na bolest a trápení v jejich nemocnici, ale také psychicky povzbudíte jejich rodiče, sestřičky i lékaře.

Víte, když tu na chodbě potkám nějakého Doktora klauna (poslední dobou dvě „klauní holky“), uvědomím si, že jsou mezi námi ještě lidé, kteří jsou ve svém volném čase, často patrně i po své práci, schopni a ochotni předávat radost, pohodu a klid do dětských dušiček… Když děti odcházejí domů, chrání si balónková zvířátka, meče a srdíčka…aby si je náhodou neponičily.

A nejsou to jen návštěvy na oddělení u nemocných pacientů, ale také věcné dary, které pro naše oddělení připravujete a získáváte od sponzorů. Ať to byly počítače, od kterých se děti nemohou odtrhnout (někdy „odtrháváme“ i návštěvy, které si místo povídání se svým dítětem zasednou k počítači – bohužel), ale i stavebnice LEGO. Díky Vám a této firmě, můžeme v dětských ambulancích a odběrovém boxu dát za statečnost dáreček ve formě rozložené malé figurky. U dětí to má velký úspěch. Také na oddělení za nějaký bolestivý výkon dostanou děti odměnu od LEGA. Máme doplněné starší stavebnice, protože se občas některé díly „zakutálí“ jinam, než by měly. Stavebnice zabaví i děti na příjmu na 2. patře, tam ale musíme dosypávat častěji. Děti vítají i menší stavebnice, které dostávají od Dr. Klauna.

Uvítali jsme i pastelky a omalovánky s půvabnými postavičkami Krkounů, hry nalepené na podlaze i sedací pytle v herně a další dárky. Zpestří to pobyt na našem oddělení a mnohé děti si to užívají.

Pro pobavení personálu to byly muzikály, za které děkujeme.

Přátelé, vím, že děláte spoustu práce s velkým nasazením a velký záběrem. Je to i díky sponzorům a dobrým lidem, které v dnešní době není vždy lehké sehnat.

Vážím si vaší práce a skláním se před Vámi. Vydržte, dětská dušička si to zaslouží…

Hana Literová, vrchní sestra dětského odd.
Oblastní nemocnice Kladno

MUDr. Tatiana Příplatová, Monika Halwigerová, dětská chirurgie Oblastní nemocnice Kladno

Vážený Dr. Klaune,

Druhý den po Vaší návštěvě je oddělení plné barevných kytiček a zvířátek z balónků a oddělení vypadá veseleji. Dětem se lépe stůně a nám lépe pracuje...

více >>

Vážený Dr. Klaune,

chtěli bychom Vám i celému Vašemu kolektivu poděkovat za Vaši aktivitu a péči, kterou věnujete dětem, které jsou hospitalizované na oddělení Dětské chirurgie Oblastní nemocnice Kladno a.s. Děti i rodiče, kteří jsou s dětmi u nás hospitalizované, hodnotí Vaši práci velmi kladně, těší se vždy na Vaši další návštěvu a informují i další děti a rodiče, protože se nové děti i rodiče po Vás ptají. Dobu hospitalizace si s Vámi zkracují a vyplní Vaší návštěvou volný čas, který se v nemocnici vždycky vleče, i děti větší, dokonce i mládež na prahu dospělosti. Druhý den po Vaší návštěvě je oddělení plné barevných kytiček a zvířátek z balónků a oddělení vypadá veseleji. Dětem se lépe stůně a nám lépe pracuje.

za kolektiv dětské chirurgie
MUDr. Tatiana Příplatová
Monika Halwigerová

Hana Literová, vrchní sestra dětského odd. Oblastní nemocnice Kladno

Naši milí Klauníci!

Když pak přijdete na oddělení, jako by se rozsvítilo. Je veselo, děti se smějí, zpívají, učí se různým dovednostem. Nálada se zlepší i doprovodu dětí a o personálu ani nemluvě! To si musíte přečíst!

více >>

Naši milí Klauníci !

Rok se zase nachýlil. Byl to rok krásné spolupráce s Vámi, kteří nosíte radost našim dětským pacientům.

Slovy se nedá vyjádřit, jak jim pomáháte se zasmát, zlepšit náladu, zapomenout na chvíli na bolest a trápení. Není to vždy jen fyzická bolest, ale přibývá dětí s bolavou dušičkou. Ať je to z domova, kdy se rodiče rozvádějí, kdy někdo z rodiny zemře nebo kdy pocítí domácí násilí… Také často šikana od spolužáků ubližuje. A o dětech z dětského domova, které touží jít zpět do rodiny a ta je nechce přijmout ani nemluvím…  Jsou to občas tak smutné příběhy, že i nám ženou slzy do očí.

Když pak přijdete na oddělení Vy, jako by se rozsvítilo. Je veselo, děti se smějí, zpívají, učí se různým dovednostem. Nálada se zlepší i doprovodu dětí a o personálu ani nemluvě !

Jsme rádi, že k nám chodíme. Jste tak obětaví, věnujete tomu svůj volný čas, máte stále dobrou náladu.

Vím, že  Chance 4 Children má aktivity nejenom v naší republice, ale i po světě. Je to záslužná dobrovolná práce.

Našim pacientům jste zajišťovali stavebnice od firmy LEGO, dostávaly je za bolest, kterou musely podstoupit – odběry krve, lumbální punkce a podobně. Nyní dostávají stavebnice v krabici, se kterými si rády hrají. Úžasné omalovánky Krkounů navržené p. Andělovou děti milují. Dali jste nám pro děti spoustu dalších her a věcí, které je potěšily.

Mysleli jste i na děti, které se k nám dostanou z ulice a to oblečením. Můžeme je na nejnutnější dobu  převléci  do čistých šatů – např. na cestu do dětského domova, než se vyřeší jejich svízelná situace.

Nezapomínáte ani na zaměstnance dětského odd. např. vstupenkami do divadel, cirkusů apod.

Je určitě spousta věcí, na které jsem nevzpomněla, ale fakt je, že se snažíte maximálně pomáhat a dělat radost. Za to všechno Vám všem moc děkujeme. Určitě by se připojily i děti, které se s Vámi setkaly i jejich rodiče. Velice dobrá spolupráce je i s J.Rafalem Wojasem. Je to obětavý člověk se srdcem na dlani, takové sluníčko. Ale sluníčka jste všichni !!!

Za všechno Vám moc děkujeme, doufáme, že spolupráce bude nadále pokračovat. Přeji Vám, abyste sehnali spoustu dobrých sponzorů, protože věřím v dobré lidi a u nás je jich ještě hodně ! Hodně takových, kteří nedávají na první místo „mamon“, ale rodinu, mezilidské vztahy a pomoc potřebným.

Naši milí, přeji Vám všem i Vašim rodinám a blízkým krásné prožití svátků vánočních. Do nového roku hodně zdraví, štěstí a krásných dní.

Děkujeme, Hana Literová
vrchní sestra dětského odd. ON Kladno

Mgr. Jana Šadibolová, vrchní sestra, dětské lékařství, Městská nemocnice Ostrava

Dobrý den,

jsem ráda, že jste si vybrali naši nemocnici a nadále nás navštěvujete. Jsou to aktivity, které mají opravdu smysl...

více >>

Dobrý den, moc Vás zdravím.

Chtěla jsem jen touto cestou poděkovat, že na nás a na naše oddělení pořád myslíte.

Dr. Klauni, kteří nás navštěvují, mají obrovský ohlas jak ze strany dětí, rodičů, tak ze strany personálu.

Nedávno jsem četla na nemocničním facebooku samé pozitivní reakce. Napsali o Vás:

  • Byla jsem se synem v nemocnici téměř měsíc. Nebyl týden, aby se tam něco nedělo... Opravdu to bylo vždy krásné rozptýlení a chvíle zapomenutí, kde vlastně jsme.
  • Toto jsou činnosti, které mají opravdu smysl. Pro ty děti to musí být úžasné.
  • Bylo to velmi milé překvapení.
  • Super nápady.
  • Jen tak dál, super pro nemocné děti.

A tak bych mohla ještě chvilku citovat. Každopádně jsem ráda, že jste si naši nemocnici vybrali a dál nás navštěvujete.

Za personál, rodiče, ale i děti Vám patří velké DĚKUJI.

S pozdravem

Mgr. Jana Šadibolová                               

Dětské lékařství
vrchní sestra

Městská nemocnice Ostrava,p.o.

Mgr. Jana Šadibolová, vrchní sestra, dětské lékařství, Městská nemocnice Ostrava

Dobrý den, Dr. Klaune,

jste úžasní a jsme moc rádi, že vás máme. Doufáme, že s námi ještě dlouho vydržíte, s radostí budeme vaše vděčné publikum...

více >>

Dobrý den,

Tak jak všichni kolem i my ke konci roku bilancujeme. Touto cestou bych chtěla moc poděkovat za spolupráci s „našimi“ (doufám, že to tak můžu napsat, protože my vás za naše považujeme) klauny.

Jste úžasní a vyvoláváte velice příjemné ohlasy na oddělení jak u rodičů, tak i u dětí. Tím, že pobavíte naše pacienty, ulehčujete práci personálu, který je z Vaší práce nadšený. Vždycky na všech tvářích vykouzlíte úsměvy, a to je nezaplatitelná odměna pro nás všechny.

Děkujeme i za proběhlý kurz, který nás opět posunul zpátky do dětských let a světa fantazie.

Rodiče ocenili krásné hrací prostory vyhrazené na odděleních a v čekárnách, které jste nám vylepšili podlahovými hrami.

Prostě samá chvála!!!! Jste úžasní a my jsme rádi, že Vás máme. Doufáme, že s námi ještě dlouho vydržíte, s radostí budeme vaše vděčné publikum.

S úctou

Mgr. Jana Šadibolová
Dětské lékařství
vrchní sestra

Bártková L., staniční sestra, Městská nemocnice Ostrava

Vážení Doktoři Klauni.

Chceme Vám poděkovat za krásné chvíle, zábavu, úsměvy a rozzářené oči těch nejmenších. Vždy Vás u nás rádi přivítáme a těšíme se na další návštěvu...

více >>

Vážení Doktoři Klauni,

chceme Vám poděkovat za krásné chvíle a zábavu, za rozzářené oči těch nejmenších, za úsměvy nejen dětí ale i jejich doprovodu a v neposlední řadě i ošetřujícího personálu. Díky Vašemu programu se podílíte na úspěšné léčbě jak somatických, tak i psychických bolístek našich pacientů. Ještě jednou veliké díky za všechny hospitalizované děti i ošetřující personál i hospitalizované dětské pacienty. Vždy Vás rádi u nás přivítáme a těšíme se na další

spolupráci.                                                                                                                                                                           

Bártková L. - staniční sestra

MUDr. Karel Chytrý, primář oddělení Nemocnice Písek

Milý Dr. Klaune,

jménem našich malých pacientů, personálu i jménem svým bych Vám rád poděkoval za Vaši činnost a ujistil Vás, že si Vašeho přístupu všichni vážíme.

více >>

Milý Dr. Klaune,

již druhým rokem zavítala se svým vystoupením na dětské oddělení nemocnice v Písku skupina „DOKTORA KLAUNA“.

Stejně jako v minulém roce, i při letošní návštěvě se potvrdilo, že smích a příjemné prostředí, které svým vystoupením klaunové zprostředkovávají, je nejlepším lékem a medicínou. Potvrzují to rozzářena očka a zjihlé tvářičky hospitalizovaných dětí, kterým se alespoň na chvilku uleví a lépe tak snáší léčbu v našem zařízení. Nemalou měrou se na vydařené akci podílíte i Vy, svými dárečky, které klaunové vždy s sebou přivezou a kterými pak obdarovávají naše malé pacienty.

Chtěli bychom Vám tímto alespoň dodatečně poděkovat za tuto bohulibou aktivitu, která do všedních dnů vnáší okamžiky radosti, štěstí a přátelství a světélko naděje do duší nemocných, ale i jejich rodičů a zdejšího personálu.

Za naše malé pacienty, personál i jménem svým Vám tímto děkuji za sponzorství a ujišťuji Vás, že si všichni velice vážíme Vašeho přístupu.

MUDr. Karel Chytrý
primář oddělení

Anna Stejskalová, staniční sestra Nemocnice Písek

Vážený Dr. Klaune!

Chtěli bychom Vám tímto velmi poděkovat za Vaši přínosnou práci, které si nesmírně vážíme. Budeme se vždy těšit na Vaši návštěvu a jsme otevřeni další spolupráci. Máme přece společný cíl!

více >>

Vážený pane klaune !

Již několik let nás těší spolupráce s Vámi. V minulých letech s Vámi osobně, v současné době Vámi vyškolenými kolegyněmi, které jsou dětmi i personálem také velmi oblíbené . Ať se již jedná o klaunovskou babičku ( jak ji nazývají děti ) nebo o dvojici klaunovských slečen. A učitel jste opravdu výborný J Vidíme to jak na práci klaunek, tak i my, zaměstnanci dětského oddělení jsme to zažili na vlastní kůži, a to při workshopech s Vámi. Strávili jsme společně několik velmi příjemných a přínosných hodin zábavy, smíchu a radosti. Tentokrát neměly rozzářené oči jen děti, ale pusu od ucha k uchu měli i všichni přítomní dospělí J Byli to pro nás chvíle odpoutání se od všedních starostí a aspoň na chvilku návrat do dětských let. Přitom jsme si i potrénovali paměť a další smysly. Jednoduše řečeno , bylo to s vámi moc fajn J

Chtěli bychom Vám tímto velmi poděkovat za Vaši přínosnou práci, které si nesmírně vážíme. Budeme se vždy těšit na Vaši návštěvu a jsme otevřeni další spolupráci. Máme přece společný cíl J

Za malé pacienty, za vedení nemocnice i dětského oddělení, za personál i jménem svým ještě jednou upřímně děkuji.

Anna Stejskalová
staniční sestra DEO NEMOCNICE PÍSEK

MUDr. Karel Chytrý, primář dětského oddělení, A. Stejskalová, staniční sestra, Nemocnice Písek

Vážený pane Wojasi,

Rozzářené oči našich malých pacientů po každé návštěvě Dr. Klauna prozrazují, jak blahodárné jsou pro ně chvíle smíchu a jak ovlivňují jejich pohodu...

více >>

Vážený pane Wojasi,

stejně jako v předchozích letech, tak i v roce letošním, probíhala úspěšná spolupráce skupiny Dr.Klauna pod Vaším vedením s dětským oddělením nemocnice v Písku. Jsme tomu upřímně rádi, neboť rozzářené oči našich malých pacientů po každé návštěvě Dr.Klauna prozrazují, jak blahodárně na ně tyto chvilky smíchu a pohody působí.

Dovolte mi proto, abych Vám osobně, i celé Vaší skupině Dr.Klauna, tímto vyjádřil co nejhlubší poděkování za Vaši záslužnou aktivitu a za vynikající spolupráci v končícím roce 2017 a s celým kolektivem dětského oddělení včetně našich malých pacientů se již těšíme na příští setkání  s Vámi v nadcházejícím roce 2018.                                                                                                          

MUDr. Karel Chytrý                                              A.Stejskalová

primář  dětského  oddělení                                    staniční sestra                                              

Bc. Vladimíra Krákorová, vrchní sestra Kliniky dětí a dorosti FNKV

Vážený pane Wojasi,

Děkuji, že touto formou krátíte dětem pobyt v nemocnici, rozvíjíte jejich osobnost, fantazii,  sociální komunikaci a stále rozdáváte smích, dobrou náladu...

více >>

Vážený pane Wojasi,

ráda bych Vám touto cestou po dlouhé době opět poděkovala. Spolupráce s Vámi a Vašimi klauny je skvělá již po několik let. Nejen, že rozdáváte hospitalizovaným dětem i zaměstnancům radost a přijímáte pouze jejich úsměvy, jste vždy ochotni aktivně se zúčastnit jakékoliv akce, kterou pro děti pořádáme, např. v rámci Dne dětí, Vánoc apod. Oceňuji Vaši schopnost zaujmout každou věkovou kategorii, protože jak všichni víme, je určité věkové období, u kterého je to velmi složité. Děkuji, že dětem krátíte touto formou pobyt v nemocnici, rozvíjíte jejich osobnost, fantazii,  sociální komunikaci a stále rozdáváte smích, dobrou náladu a v neposlední řadě také dárky (na Lego se děti vždy moc těší). Tím vším usnadňujete i nám sestrám spolupráci s nimi.

Děkuji jménem všech dětí rodičů i zaměstnanců.

Bc. Vladimíra Krákorová
vrchní sestra kliniky dětí a dorostu FNKV

Bc.Vladimíra Krákorová, vrchní sestra Kliniky dětí a dorostu FN Královské Vinohrady

Dobrý den,

v poslední době jste pro naši kliniku mnoho udělali. Kromě pravidelných návštěv vašich úžasných klaunů jsou děti zavaleny stavebnicemi LEGO...

více >>

Dobrý den,

v poslední době jste pro naši kliniku, kromě pravidelných návštěv úžasných klaunů- "rozesmívačů" mnoho udělali. Děti jsou zavaleny LEGO stavebnicemi a zaměstnanci s rodinami se díky Vám odreagovali v cirkusu.

Dovolte mi Vám touto cestou jménem všech moc poděkovat za Vaši aktivitu a nápady. Je krásné, že se věnujete dětem, ale nezapomínáte ani na ty, kteří o ně pečují. To je moc milé a cenné.

Ještě jednou díky.

Bc.Vladimíra Krákorová
vrchní sestra kliniky dětí a dorostu
FN Královské Vinohrady

Mgr. Michaela Chmelařová, vrchní sestra, Klinika dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Vážený Dr. Klaune,

rádi bychom vám všem, kteří několikrát v týdnu už řadu let navštěvujete naše nemocné děti a svými kousky ať už jsou to písničky, hádanky, kouzla nebo zázraky s balónky rozveselujete nejen je, jejich rodiče, ale i nás zaměstnance...

více >>

Vážený Dr. Klaune,

rádi bychom vám všem, kteří několikrát v týdnu už řadu let navštěvujete naše nemocné děti a svými kousky ať už jsou to písničky, hádanky, kouzla nebo zázraky s balónky rozveselujete nejen je, jejich rodiče, ale i nás zaměstnance.

Je velmi pozitivní a nabíjející se někdy nechat unést zvukem, který se line celou klinikou. Je to někdy úplně ztřeštěné a o to úžasnější je pozorovat reakce dětí, které jsou spontánní a vašimi výkony naprosto uchvácené.

Moc vám za to všechno děkujeme a spolupráce s vámi si opravdu vážíme.

Za Kliniku dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Vrchní sestra Mgr. Michaela Chmelařová

Pošli úsměv dál
Podpořte Dr. Klauna