Chci přispět menu

Naše Programy:
Dr. Klaun: pro seniory

Dr. Klaun: pro seniory

ÚSMĚV PRO SENIORY

Již před více než dvaceti lety, přesněji v roce 1999, přišel náš tým Dr. Klauna na dětské oddělení nemocnice Motol v Praze se svou terapií smíchem. Terapeutické uplatnění humoru a smíchu jako metody, která pomáhá dětem překonat trauma z dlouhodobé hospitalizace, se od té doby rozmohlo a rozšířilo téměř do všech nemocnic v zemi.

Mezitím se však ukázalo, že terapie smíchem má pozitivní vliv nejen na děti! Dovolte, abychom vám představili náš program "Úsměv pro seniory"!

The Lancet, jeden z nejuznávanějších lékařských časopisů na světě, uvedl, že nedávný výzkum naznačil, že někteří starší lidé, setkávají-li se s humorem jako prostředkem k vyrovnávání se s problémy stárnutí, mají větší pravděpodobnost, že budou žít déle, budou vitálnější, spokojenější se svým fyzickým zdravím a kvalita jejich života bude vyšší.

Když jsou starší lidé převezeni do pečovatelských domů, paliativních zařízení nebo zařízení dlouhodobé péče, stávají se často pasivními, rozrušenými, uzavřenými a depresivními.

Pak se ale zjeví klauni "Smiles 4 Seniors" - a vy rychle zjistíte, že to, co platí pro děti, platí ve velké míře i pro obyvatele domovů pro seniory a pacienty s demencí. Když do života těchto dříve uzavřených a pasivních lidí vstoupí naši klauni, dojde u nich ke znatelné změně. Stávají se živými, angažovanými a usměvavými. Výsledky jsou úchvatné!

Naše profesionální týmy klaunů využívají improvizaci, humor a empatii, stejně jako další užitečné nástroje, jako jsou hudba, zpěv, tanec a kouzla, aby si získaly pozornost obyvatel domovů pro seniory. V některých z nich se dokonce rozmohla jóga.

Podívejte se na fotografie - a nic dalšího není třeba dodávat! Úsměvy pro seniory mění životy!

Pošli úsměv dál
Podpořte Dr. Klauna