Chci přispět menu

O nás:
Etický kodex

 1. Nemocniční klauni (dále jen klauni) projektu Dr. Klaun a animátoři projektu Barevné hraní Dr. Klauna (dále jen animátoři) Chance 4 Children z. s. jsou pečlivě vybírání pro spolupráci na základě svých osobnostních vlastností, dovedností a vědomostí, které se při individuálním zaškolování prohlubují. 
 2. Klauni a animátoři se povinně vzdělávají a zvyšují úroveň svých uměleckých dovedností při pravidelných, zpravidla mezinárodních, workshopech. 
 3. Následné vzdělávání klaunů a animátorů se zaměřuje i na další důležité aspekty práce s dospělými pacienty, dětmi a seniory (dále jen pacienti). Vzdělávání zahrnuje užitečná témata z obecné psychologie, psychologie zdraví a nemoci, sociální psychologie a pedagogiky volného času.
 4. Klauni a animátoři navštěvují pacienty pouze tehdy, pokud jsou zcela zdraví. 
 5. Klauni a animátoři vykonávají svou práci s respektem k personálu a chodu na pracovišti. Po příchodu na oddělení se informují o aktualitách a důležitých informacích, které by mohly mít vliv na návštěvu. Klauni a animátoři vždy dodržují personálem obdržené pokyny, doporučení a omezení, které se týkají pacientů a provozu na oddělení. 
 6. Při návštěvách respektují klauni a animátoři hygienické a bezpečnostní normy zařízení. Na doporučení personálu používají dezinfekci, případně ochranné pomůcky, pokud to stav pacienta vyžaduje. Svůj klaunský a animátorský kostým i pomůcky udržují v čistém stavu. 
 7. Pokud během návštěvy vstoupí do pokoje lékař, nebo zdravotní sestra, dostanou patřičný prostor, i kdyby to znamenalo, že klauni a animátoři na chvíli pokoj opustí. 
 8. Udržování dobrých vztahů se zdravotnickým personálem je základem úspěchu léčby smíchem! 
 9. Klauni a animátoři přistupují ke každému pacientovi bez jakýchkoliv předsudků, respektují jeho jedinečnost bez ohledu na jeho původ, nemoc, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, nebo náboženské a politické přesvědčení. 
 10. Středem zájmu je pacient, jeho potřeby, přání a očekávání. Klauni a animátoři přistupují ke každému pacientovi citlivě a s respektem. Do pokoje vstupují pouze, pokud jim k tomu dá sám pacient souhlas. Za každých okolností se klauni a animátoři pacienta nesnaží rozesmát a dokáží včas rozpoznat okamžik, kdy je vhodné návštěvu ukončit. 
 11. Nedílnou součástí návštěv je improvizace, která je vždy přizpůsobena věku pacienta, jeho náladě a vážnosti nemoci. Do improvizace zapojují klauni a animátoři i návštěvy a doprovod pacienta. Improvizace je vedena citlivě a láskyplně, s ohledem na reakce a stav pacienta. Důraz je kladen na empatii.
 12. Klauni a animátoři se věnují všem pacientům s úsměvem a porozuměním a snaží se věnovat každému stejné množství času. 
 13. Případné důvěrné informace o pacientovi a jeho onemocnění podléhají mlčenlivosti, klauni a animátoři tyto informace sami nikdy aktivně od pacienta nezjišťují a dále nikomu dalšímu nezprostředkovávají se zřetelem na dodržení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů. Animátoři poskytují pacientovi vzhledem k uvolňujícím aktivitám tvoření s barvami důvěrný a bezpečný prostor, který umožňuje sdílení starostí a citlivě s těmito informacemi nakládají s ohledem na ochranu osobních údajů a zdraví pacienta. Animátoři přizpůsobují aktivity výtvarných prací povaze oddělení, hygieně a stavu pacienta.
 14. Klauni a animátoři respektují soukromý prostor pro rozhovor pacienta a jeho návštěvy a případně nabízí uskutečnění své návštěvy na pokoji později. 
 15. Program Dr. Klaun si zakládá na aktivní spolupráci s dalšími organizacemi, které v dané nemocnici působí. Podpora organizací, které mají podobné, nebo dokonce stejné cíle jako my, je pro nás samozřejmostí. 
 16. Společným cílem práce klaunů a animátorů je vytvářet v nemocnici univerzálně příjemné a uvolněné prostředí pro pacienty i personál, které zůstává přítomno i po odchodu klaunů domů. Z tohoto důvodu navštěvují klauni a animátoři vybrané zdravotnické zařízení pravidelně. 
 17. Každý klaun a animátor si je vědom svých profesních limitů, své pracovní nasazení dovede kompenzovat odpočinkem a pečlivě dbá o své dobré fyzické a psychické zdraví. V případě potřeby má možnost využít intervize poskytované programem Dr. Klaun.
Pošli úsměv dál
Podpořte Dr. Klauna