Chci přispět menu

O nás:
Profesionalita

  • Na základě více než dvacetileté praxe usilujeme o profesionalitu a efektivitu každého z našich klaunů.
  • Všichni naši klauni procházejí pravidelným školením ve spolupráci s psychology, herci, hudebníky, kouzelníky, improvizátory a dalšími odborníky, kteří se zaměřují na potřeby pacientů a jejich naplňování.
  • První návštěvy začínajících klaunů probíhají vždy pod dohledem jejich starších, zkušených kolegů.
  • Týmy Dr. Klauna vždy spolupracují s personálem pečovatelských zařízení, která navštěvují, aby zajistily nejlepší postupy a zážitky pro jejich obyvatele.
  • Důležitým aspektem vzdělávání nemocničních klaunů je výměna zkušeností v řízených diskusích a možnost kdykoli se poradit s odborníkem. To se ukázalo jako obzvláště užitečné během pandemie nemoci covid, kdy se potřeby nemocnic a pacientů radikálně změnily.
  • Při návštěvě pacientů plně respektujeme jejich soukromí a aktuální stav, stejně jako jejich náladu a potřeby. 
  • Naši klauni se vyhýbají nacvičeným scénkám a rutinním představením, protože jsou v rozporu s citlivým přístupem s ohledem na individuální potřeby pacientů. Podle dané situace improvizují a citlivě se přizpůsobují „svým“ pacientům. 
  • Většina našich klaunů se v životě věnuje dalším činnostem a mnozí z nich jsou pedagogové, umělci, sociální pracovníci a psychologové – všichni jsou však vybíráni s důrazem na jejich empatii, obětavost a oddanost pomáhat druhým. 
Pošli úsměv dál
Podpořte Dr. Klauna