Chci přispět menu

O nás:
Co z nás dělá nás

AUTOR: J. RAFAL WOJAS, SPOLUZAKLADATEL C4C A ŘEDITEL PROJEKTU DR. KLAUN JIŽ VÍCE NEŽ 20 LET

 1. Za největší přednosti klaunů Dr. Klauna považujeme lásku, soucit a empatii. Ostatní dovednosti nemocničního klaunování se lze naučit, ale bez výše uvedených předností nepřinesou kýžený efekt. 
 2. Klauni se neobjedou bez divadelních dovedností! Ty rozvíjejí osobnost každého klauna a dávají mu potřebné nástroje k tomu, aby mohl čelit nejrůznějším situacím.
 3. Improvizační dovednosti pomáhají klaunům přizpůsobit se jednotlivým dětem, reagovat spontánně, přirozeně a být v každém okamžiku plně přítomen.
 4. Rytmus, tanec a rozvoj řeči těla pomáhají zdokonalovat používanou neverbální komunikaci.
 5. Prostřednictvím psychologického výcviku se klauni učí, jak děti v různých věkových skupinách reagují na smích, co považují za vtipné, a co ne atd. 
 6. Zvládnutí jednoduchých, základních kouzelnických triků, které naučíme děti, aby se samy staly kouzelníky a mohly svá kouzla předvádět rodinám, přátelům, sestrám a lékařům.
 7. Klaun musí znát základy arteterapie a muzikoterapie, které pomáhají zmírnit úzkost, uvolnit stres, propojit se s dětmi na umělecké úrovni. 
 8. Schopnost vytvářet předměty a postavičky z balónků je doplňkovým uměním nemocničních klaunů a používá se hlavně na konci každé návštěvy jako dárek. 
 9. Naši klauni předávají dětem papírové přání brzkého uzdravení se společnou fotografií klauna a dítěte, fotografii tisknou přímo na místě a přání je ručně psané a věnované každému dítěti zvlášť. Připomíná jim chvíle strávené s Dr. Klaunem a prodlužuje pozitivní vliv terapie smíchem v době, kdy už klauni nejsou přítomni.
 10. Agenti Dr. Klauna: Série workshopů – školení pro zdravotnický personál s výukou základních technik, které používáme ke komunikaci s dětmi. Pomáhají zdravotnickému personálu lépe navázat vztah s dětskými pacienty a vést s nimi takový druh komunikace, která podporuje radost a harmonii a rozptyluje strach a úzkost.
 11. Udržování dobrých vztahů se zdravotnickým personálem je součástí naší Terapie smíchem. Díky jejich podpoře a zpětné vazbě se stávají nedílnou součástí našeho týmu a posilují pozitivní dopad a dlouhodobý účinek našich návštěv. Ruku v ruce s nemocničním personálem předáváme dětem důležité poselství: všichni jsme tu pro vás, abychom vám pomohli, a jsme přátelé, kteří udělají vše pro to, abyste se co nejdříve vrátili zdraví domů. 
Pošli úsměv dál
Podpořte Dr. Klauna